Thiết bị họp trực tuyến Phoenix MT320

MT320

Sản phẩm mới

MT320 48-Volt Daisy Chain bộ Kit từ Phoenix Audio được thiết kế để cung cấp điện cho nhiều speakerphone Quattro3 đã được mắc nối tiếp với nhau. Nó bao gồm một bộ ổ cắm quốc tế để tương thích với các loại ổ cắm khác nhau.

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Thiết bị họp trực tuyến Phoenix MT320

Thiết bị họp trực tuyến Phoenix MT320

MT320 48-Volt Daisy Chain bộ Kit từ Phoenix Audio được thiết kế để cung cấp điện cho nhiều speakerphone Quattro3 đã được mắc nối tiếp với nhau. Nó bao gồm một bộ ổ cắm quốc tế để tương thích với các loại ổ cắm khác nhau.